Tvoju kartu na plutu nikad nije bilo lakše postaviti na zid! Obostrano lijepilo odgovarajuće dimenzije za tvoju kartu!