Što je Tangram?
Tradicionalna kineska četvrtasta slagalica sastavljena od sedam dijelova različitih oblika: kvadrata, pet trokuta i paralelograma.

Prednosti Tangrama:
Prednosti Tangrama:
Naučite geometrijske oblike
Izgradite vizualno-prostorne vještine i vještine kritičkog mišljenja
Povećajte krea Naučite geometrijske oblike
– Izgradite vizualno-prostorne vještine i vještine kritičkog mišljenja
– Povećajte kreativnost

Drveni tangram 18 x 18 x 1,8 cm koji uključuje poster formata A3 s uputama.
I drvo i papir koji se koriste imaju FSC certifikat.
Dijelovi tangrama ručno su oslikani ekološkom bojom.